Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

Lối đi là một phần rất quan trọng trong các thiết kế sân vườn để bạn có thể rảo bước trong vườn xem khung cảnh thiên nhiên rực rỡ hoa cỏ. Với chất liệu từ đá, sỏi, những lối đi trong vườn sau đây sẽ khiến không gian ngoài trời của bạn thêm ấn tượng và thú vị.

fe959049a9be4c346c62dd6fa7f27337 Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

6d8bd7c988f42a939aed7f820176656c Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

8c6cc31bfbdf1f7ebae0972c68251fde Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

09d1424c688ee039baed83f9e0389b5d Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

27a13301a881b9971145d3d7ad8dd2b3 Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

38a38a7ae9aeb67562fda5a1e1bd7356 Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

a7f65ba3740d7751021f1708abcd030e Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

bf7debb9cee984f07d5ac264189110ed Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

d7046094498d386592583cb0db743938 Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

e9a8c1bede9bdf5795c2d69fd0197498 Lối đi ngập tràn hoa và cỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *