Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

Mặc dù lúc đầu chủ sở hữu của ngôi nhà chỉ muốn sửa sang lại nhà bếp và thêm một phòng ngủ, nhưng sau khi cân nhắc và được các KTS tư vấn, cuối cùng căn nhà đã được tu sửa lại hầu như toàn bộ để nó có vẻ đẹp đáng yêu như bây giờ và tăng khả năng thích nghi với môi trường xung quanh.

94 biet thu australia 8 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 9 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 10 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 11 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 12 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 13 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 14 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 1 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 2 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 3 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 4 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 5 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 6 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

94 biet thu australia 7 Ngôi nhà đáng yêu và thông thoáng giữa vườn nho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *