Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

Căn hộ hai phòng ở Stockholm trông rất đẹp mắt và dễ chịu dù diện tích khiêm tốn. Phòng khách được thiết kế vui mắt, với hai cửa sổ kính, đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Khu nấu nướng đặt tại phòng khách nhưng được ngăn cách khéo léo bằng một chiếc đảo bếp. Phòng ngủ trang nhã cũng lắp hai cửa sổ hướng ra quảng cảnh thơ mộng xung quanh.

137 nha 9 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 10 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 11 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 12 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 13 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 14 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 1 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 2 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 3 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 4 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 5 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 6 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 7 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

137 nha 8 Ngôi nhà trang nhã với diện tích 47m2 ở Stockholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *