Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

Trong nhiều khu vườn được thiết kế theo phong cách Á Đông thì ngoài phong thủy, cây xanh hay hồ nước thì những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá cũng là mốt yếu tố tạo nên vẻ đẹp ấn tượng và hiền hòa cho khu vườn.

1b33e01e48573c466e5b835093ef4c90 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

61edec0b719f1d53c635036e08773261 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

323ba8aa15458d7a3b48fbbef4362462 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

c67f67dd47b4844f8ea9bd99a2fcc7ce Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

c3689e526ecba0a95e3df941d063f71a Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

dc97d054dbd4d743faa84a92eaa60508 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

df73431fd317380b03959cc0fd687d75 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

e7bd7dc1000d584c775a610606121290 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

e34c7259d7cddeb36cc480b9cac3f1d5 Những con đường nhỏ rải sỏi và lát đá trong vườn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *