Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma – rốc

Nền kiến trúc Châu Phi luôn mang vẻ cổ kính và hoàng gia từ các chạm khắc từ gỗ, khung cửa sổ khuôn mẫu, trần nhà bằng thạch cao có khảm là những gì có thể tìm thấy được ở kiểu trang trí Ma-rốc. Hãy bắt đầu từ việc thiết kế nội thất bạn sẽ có được phong cách này.

73c1e514fe56becd826391f02ce7c96c Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

86367d755be2bce27808982d54c536c7 Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

af9515dda98cd687b0244534ea6ec661 Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

f4b0d63947b9b3f858df7db09c0cba7b Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

01e20b7eae05032d29fe5e8a5515e66c Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

2ae2d2bd441076b327c465693ff24c7d Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

3b4a78289725216317eb93cec19f3b78 Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

18d172234f96f2d2e15039761dab1f20 Phòng khách chạm trổ theo phong cách Ma   rốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *