Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

Aaron Dunkerton đã sáng tạo ra một thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng. Thiết kế mang tên Clothes Horse này có thể xếp lại dễ dàng khi không dùng nữa và điều này sẽ góp phần giúp bạn tiết kiệm được không gian rất nhiều và phù hợp đối với những căn hộ hiện đại nhé.

fba95d5cac34e324b1a21ff954757ce6 Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

2a54158f5b3978d60e5b27166fef1521 Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

5a181c526355fe437ded8ebb357dca0a Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

76a92bcce18f1592cbc7d6a6f2bc08a2 Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

198d71480cec0e2c5d7d28ace757e919 Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

b337d9384cea28434b3bf602901b752d Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

dcacc9de700f09d0f9782d3bc7da49d2 Thiết kế móc quần áo độc đáo và linh hoạt với kiểu dáng hình ngôi sao ấn tượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *