Ekokook – Căn bếp thân thiện với môi trường

Để hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và cải thiện môi trường sống, doanh nghiệp Faltazi đã thiết kế ra một căn bếp thân thiện với môi trường gọi là Ekokook. Thiết kế của tương lai này có hệ thống xử lý nước và rác thải hiện đại. Nó có thể giúp bạn tái chế nước và thức ăn thừa thành chất dinh dưỡng để bạn chăm sóc cho cây cảnh trong nhà. Chúng ta hãy bắt đầu bảo vệ hành tinh này ngay từ trong căn bếp của bạn.

e3e5625b07eb042d6d2b240a279e2fbd Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

6b4149dd4fb6ee2f30c649cad376e90e Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

41a268bfb464818127cb4d3b0069e919 Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

44f6d3b919824315dbffc9137cce5668 Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

76b447ca506e0f320f56f15518f57254 Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

6568f8977b4f17d50e71f638cfbd3b6d Ekokook   Căn bếp thân thiện với môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *