Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

Le Acque và New Look là hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm của hãng Toscoquattro đến từ Ý, vẻ đẹp của gỗ mang đến một cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp.

20141010150756216 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150759730 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150803516 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150807390 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150811403 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150816483 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150820293 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150823614 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

20141010150827294 Hai bộ sưu tập nội thất phòng tắm sang trọng với gỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *