Khám phá ‘đệ nhất miếu’ hoành tráng nhất Trung Quốc

Các công trình của Khổng Miếu được thiết kế theo quy cách kiến trúc cao nhất của xã hội phong kiến Trung Hoa, tức bố cục kiến trúc kiểu hoàng cung, được coi là chuẩn mực của kiến trúc đền miếu cổ Trung Quốc.

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 1

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 2

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 3

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 4

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 5

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 6

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 7

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 8

Khám phá 'đệ nhất miếu' hoành tráng nhất Trung Quốc - 9

Theo T.B (Kienthuc.net.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *